შაბათი, ივლისი 20, 2024
მთავარიშენი ექიმი«ხორცის მჭამელი» ბაქტერიის აფეთქება იაპონიაში

«ხორცის მჭამელი» ბაქტერიის აფეთქება იაპონიაში

ლეტალური «ხორცის მჭამელი» ბაქტერიის აფეთქება იაპონიაში: გარდაცვლილთა რაოდენობა იზრდება.

ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ
იაპონიაში სწრაფად ვრცელდება, თითქმის 1000 შემთხვევაა ლეტალური ინფექციის, რაც განგაშს იწვევს ჯანდაცვის წარმომადგენლებში. დაავადება, ცნობილი როგორც სტრეპტოკოკული ტოქსიკური შოკის სინდრომი (STSS), იწვევს სერიოზულ დაავადებებს და შეიძლება იყოს ლეტალური ძალიან მოკლე პერიოდში.
რა არის STSS?
STSS, ანუ სტრეპტოკოკული ტოქსიკური შოკის სინდრომი, არის მძიმე დაავადება, გამოწვეული ჯგუფი A სტრეპტოკოკული (GAS) ბაქტერიებით ინფექციით. ის იწვევს შოკისა და მრავალი ორგანოს უკმარისობის სწრაფ განვითარებას, რაც ხშირად დასრულდება სიკვდილით 48 საათის განმავლობაში, თუ დაუყოვნებლივ არ დაიწყება მკურნალობა.
სიმპტომები და მკურნალობა
საწყისი სიმპტომები მოიცავს ცხელებას, ცახცახს, კუნთების ტკივილს და გულისრევას. დაავადების პროგრესირებისას შეიძლება გამოვლინდეს ისეთი სიმპტომები, როგორიცაა დაბალი არტერიული წნევა, სწრაფი გულისცემა და ორგანოების უკმარისობა. მკურნალობა მოიცავს მაღალი დოზების ანტიბიოტიკების ინტრა-ვენურ შეყვანას და მხარდამჭერ მკურნალობას, რაც უნდა დაიწყოს რაც შეიძლება მალე, რათა გაიზარდოს გადარჩენის შანსები.
მიმდინარე სიტუაცია იაპონიაში
ექსპერტები აფრთხილებენ იშვიათი, მაგრამ საშიში ბაქტერიული ინფექციის გავრცელებაზე, რომელიც იაპონიაში რეკორდულ ტემპით ვრცელდება. დაავადების სწრაფი პროგრესირება, რომელიც იწვევს ბევრ ლეტალურ შემთხვევას 48 საათის განმავლობაში, გაზრდის სისწრაფეს ჯანდაცვის წარმომადგენლებში. დაავადებას აქვს 30%-ის ლეტალურობა, რაც მას მნიშვნელოვან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემად აქცევს.
ვინ არის რისკის ქვეშ?
აშშ-ის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების (CDC) მონაცემებით, „გახსნილი ჭრილობით მქონე პირები არიან STSS-ის რისკის ქვეშ.“ ეს მოიცავს პირებს, რომლებიც ახლახან გაიარეს ქირურგიული ჩარევა ან ვირუსული ინფექცია, რომელიც იწვევს გახსნილ წყლულებს. თუმცა, შემთხვევათა თითქმის ნახევარში ბაქტერიების შეღწევის წერტილი უცნობია, რაც ართულებს პრევენციულ ღონისძიებებს.
ეპიდემიის შეზღუდვის მცდელობები
იაპონიაში ჯანდაცვის წარმომადგენლები ცდილობენ გამოავლინონ STSS-ის შემთხვევების ზრდის მიზეზი. საზოგადოებრივი ინფორმირება და სიმპტომების მქონე პირებისთვის სწრაფი სამედიცინო დახმარება მნიშვნელოვანია. მთავრობა აქცენტს აკეთებს ადრეული დიაგნოზისა და მკურნალობის მნიშვნელობაზე, რათა შემცირდეს ლეტალურობის მაჩვენებელი.
დასკვნა
სტრეპტოკოკული ტოქსიკური შოკის სინდრომის სწრაფი გავრცელება იაპონიაში სერიოზული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კრიზისია. თითქმის 1000 რეგისტრირებული შემთხვევისა და მნიშვნელოვანი ლეტალურობის მქონე, საჭიროა სრწმუნო ზომების მიღება, რათა გამოვლინდეს აფეთქების წყარო და თავიდან ავიცილოთ დამატებითი ინფექციები. ჯანდაცვის წარმომადგენლები ხაზს უსვამენ, რომ ადამიანები დაუყოვნებლივ მიმართონ სამედიცინო დახმარებას სიმპტომების გამოვლენისას და მიიღონ ზომები, რათა თავიდან აიცილონ გახსნილი ჭრილობები ან წყლულები. კოორდინირებული ძალისხმევა და სწრაფი მოქმედება აუცილებელია ამ ლეტალურ დაავადებასთან საბრძოლველად.
დამატებითი ინფორმაციისა და განახლებებისთვის მიმართეთ შემდეგ წყაროებს:
იყავით ინფორმირებული და მიიღეთ ზომები, რათა დაიცვათ თქვენი თავი და თქვენი ახლობლები ამ ლეტალური აფეთქებისგან.
მომზადებულია პროფესორ გიორგი ფხაკაძის, MD, MPH, PhD მიერ,
დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პირველი მედიაჰოლდინგის თავმჯდომარე და დამფუძნებელი საქართველოში
————-
⚠️ Смертельная вспышка «пожирающей плоть» бактерии охватывает Японию: количество жертв растет
✅ Все, что вам нужно знать
В Японии стремительно распространяется почти 1000 случаев смертельной инфекции, вызывая тревогу среди представителей здравоохранения. Заболевание, известное как синдром токсического шока, вызванного стрептококками (СТШС), вызывает серьезные заболевания и может быть смертельным в очень короткие сроки.
✅Что такое СТШС?
СТШС, или синдром токсического шока, вызванного стрептококками, – это тяжелое заболевание, вызванное инфекцией бактериями группы А (GAS). Оно приводит к быстрому развитию шока и множественной органной недостаточности, что часто заканчивается смертью в течение 48 часов, если не начать лечение немедленно.
✅ Симптомы и лечение
Начальные симптомы включают лихорадку, озноб, мышечные боли и тошноту. По мере прогрессирования болезни могут появляться такие симптомы, как низкое кровяное давление, учащенное сердцебиение и отказ органов. Лечение включает введение высоких доз антибиотиков внутривенно и поддерживающую терапию, которую необходимо начать как можно скорее для улучшения шансов на выживание.
✅ Текущая ситуация в Японии
Эксперты предупреждают о редкой, но опасной бактериальной инфекции, которая распространяется в Японии рекордными темпами. Быстрое развитие болезни, приводящее ко многим смертельным исходам в течение 48 часов, усиливает срочность среди органов здравоохранения. Заболевание имеет смертность 30%, что делает его значительной проблемой общественного здравоохранения.
✅ Кто находится в группе риска?
Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), «люди с открытыми ранами находятся в повышенной зоне риска для СТШС». Это включает людей, недавно перенесших операцию или вирусную инфекцию, вызывающую открытые язвы. Однако в почти половине случаев точка проникновения бактерий остается неизвестной, что усложняет профилактические меры.
✅ Усилия по сдерживанию вспышки
Органы здравоохранения Японии стремятся выявить причину увеличения числа случаев СТШС. Повышение осведомленности общественности и оперативное медицинское вмешательство для тех, кто проявляет симптомы, являются важными мерами. Правительство акцентирует внимание на ранней диагностике и лечении для снижения смертности.
✅ Заключение
Быстрое распространение синдрома токсического шока, вызванного стрептококками, в Японии является серьезным кризисом в области общественного здравоохранения. При наличии почти 1000 зарегистрированных случаев и значительного числа смертей необходимы срочные меры для выявления источника вспышки и предотвращения дальнейших инфекций. Органы здравоохранения настоятельно рекомендуют людям немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов и принимать меры предосторожности, чтобы избежать открытых ран или язв. Координированные усилия и оперативные действия необходимы для борьбы с этой смертельной болезнью.
📌Для получения дополнительной информации и обновлений обращайтесь к следующим источникам:
✅Будьте в курсе событий и принимайте необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя и своих близких от этой смертельной вспышки.
📌 Подготовлено профессором Гиорги Пхакадзе, MD, MPH, PhD, Заведующий кафедрой общественного здравоохранения в Медицинском университете имени Давида Твилдиани,
Председатель и основатель первого медиахолдинга общественного здравоохранения в Грузии,
—-
⚠️ Deadly ‘Flesh-Eating Bacteria’ Outbreak Sweeps Japan, Death Toll Mounts.
✅Here’s All You Need to Know
Nearly 1,000 cases of a deadly infection are rapidly spreading across Japan, raising alarm among health officials. The disease, known as Streptococcal Toxic Shock Syndrome (STSS), is causing severe illness and can be fatal within a startlingly short period.
✅ What is STSS?
STSS, or Streptococcal Toxic Shock Syndrome, is a severe illness caused by infection with group A Streptococcus (GAS) bacteria. It leads to rapid onset of shock and multi-organ failure, often resulting in death within 48 hours if not promptly treated.
✅ Symptoms and Treatment
Initial symptoms include fever, chills, muscle aches, and nausea. As the disease progresses, symptoms such as low blood pressure, rapid heart rate, and organ failure can occur. Treatment involves high-dose intravenous antibiotics and supportive care, administered swiftly to improve survival rates.
✅ Current Situation in Japan
Experts warn of a rare but dangerous bacterial infection spreading at a record rate in Japan. The rapid progression of the disease, with many deaths occurring within 48 hours, has heightened the urgency among health authorities. The disease has a 30% fatality rate, making it a significant public health concern.
✅ Who is at Risk?
According to the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “People with an open wound are at increased risk for STSS.” This includes individuals who recently had surgery or a viral infection causing open sores. However, the entry point of the bacteria remains unknown in nearly half of the cases, complicating prevention efforts.
✅ Efforts to Contain the Outbreak
Health officials in Japan are racing to identify the cause of the rise in STSS cases. Public awareness and prompt medical attention for those exhibiting symptoms are essential. The government emphasizes early diagnosis and treatment to reduce the fatality rate.
✅ Conclusion
The rapid spread of Streptococcal Toxic Shock Syndrome in Japan is a serious public health crisis. With nearly 1,000 cases reported and a significant death toll, urgent measures are needed to identify the outbreak’s source and prevent further infections. Public health authorities urge individuals to seek immediate medical attention if they experience symptoms and to take precautions to avoid open wounds or sores. Coordinated efforts and swift action are crucial to combating this deadly disease.
✅Stay informed and take necessary precautions to protect yourself and your loved ones from this deadly outbreak.
📌 Prepared by Professor Giorgi Pkhakadze, MD, MPH, PhD,
Head of the Department of Public Health at David Tvildiani Medical University,
Chairman and Founder of the first public health media holding in Georgia,
—-
⚠️ Épidémie mortelle de bactérie « mangeuse de chair » au Japon : le bilan s’alourdit.
✅ Tout ce que vous devez savoir
Près de 1 000 cas d’une infection mortelle se propagent rapidement à travers le Japon, suscitant l’inquiétude des responsables de la santé. La maladie, connue sous le nom de syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS), provoque des maladies graves et peut être fatale en très peu de temps.
✅ Qu’est-ce que le SCTS ?
Le SCTS, ou syndrome de choc toxique streptococcique, est une maladie grave causée par une infection par les bactéries streptocoques du groupe A (GAS). Elle entraîne une apparition rapide de choc et une défaillance multi-organes, souvent fatale en 48 heures si elle n’est pas traitée rapidement.
✅ Symptômes et Traitement
Les symptômes initiaux incluent fièvre, frissons, douleurs musculaires et nausées. À mesure que la maladie progresse, des symptômes tels qu’une pression artérielle basse, un rythme cardiaque rapide et une défaillance des organes peuvent survenir. Le traitement implique des antibiotiques intraveineux à haute dose et des soins de soutien, administrés rapidement pour améliorer les chances de survie.
✅ Situation actuelle au Japon
Les experts mettent en garde contre une infection bactérienne rare mais dangereuse qui se propage à un rythme record au Japon. La progression rapide de la maladie, avec de nombreux décès survenant en 48 heures, a intensifié l’urgence parmi les autorités sanitaires. La maladie a un taux de mortalité de 30 %, ce qui en fait un problème de santé publique majeur.
✅ Qui est à risque ?
Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC), “les personnes ayant une plaie ouverte sont plus à risque de SCTS.” Cela inclut les personnes ayant récemment subi une intervention chirurgicale ou une infection virale causant des plaies ouvertes. Cependant, le point d’entrée des bactéries reste inconnu dans près de la moitié des cas, compliquant les efforts de prévention.
✅ Efforts pour contenir l’épidémie
Les responsables de la santé au Japon s’efforcent d’identifier la cause de l’augmentation des cas de SCTS. La sensibilisation du public et une attention médicale rapide pour ceux qui présentent des symptômes sont essentielles. Le gouvernement met l’accent sur le diagnostic et le traitement précoces pour réduire le taux de mortalité.
✅ Conclusion
La propagation rapide du syndrome de choc toxique streptococcique au Japon est une grave crise de santé publique. Avec près de 1 000 cas signalés et un nombre important de décès, des mesures urgentes sont nécessaires pour identifier la source de l’épidémie et prévenir d’autres infections. Les autorités de santé publique exhortent les individus à consulter immédiatement un médecin s’ils présentent des symptômes et à prendre des précautions pour éviter les plaies ouvertes ou les ulcères. Des efforts coordonnés et des actions rapides sont cruciaux pour lutter contre cette maladie mortelle.
✅Restez informé et prenez les précautions nécessaires pour vous protéger, vous et vos proches, de cette épidémie mortelle.
📌 Préparé par le Professeur Giorgi Pkhakadze, MD, MPH, PhD,
Chef du Département de Santé Publique à l’Université Médicale David Tvildiani,
Président et Fondateur du premier groupe médiatique de santé publique en Géorgie,

 

მასალის გამოყენების პირობები
author avatar
გიორგი ფხაკაძე
#drpkhakadze
მსგავსი სიახლეები
რჩევები ბუდაპეშტში სამოძრაოდ

რჩევები ბუდაპეშტში სამოძრაოდ

18 July, 2024
საქართველოს ნაკრების მორიგი რეკორდი – „ჯვაროსნების“ სატრანსფერო ფასი 185 მილიონ ევრომდე გაიზარდა

საქართველოს ნაკრების მორიგი რეკორდი – „ჯვაროსნების“ სატრანსფერო ფასი 185 მილიონ ევრომდე გაიზარდა

19 ივლისი 2024
5 ფერი საბავშვო ოთახის მოსაწყობად — ფსიქოლოგების რჩევები

5 ფერი საბავშვო ოთახის მოსაწყობად — ფსიქოლოგების რჩევები

ივლისი 9, 2024
აჭარაში თევზეულის ახალი სახელმძღვანელო დაიბეჭდა

აჭარაში თევზეულის ახალი სახელმძღვანელო დაიბეჭდა

ივლისი 13, 2024
ოსკარ შმერლინგის „წარმავალი ტფილისი“ ეროვნული არქივის ვებგვერდზეა ხელმისაწვდომი

ოსკარ შმერლინგის „წარმავალი ტფილისი“ ეროვნული არქივის ვებგვერდზეა ხელმისაწვდომი

12 ივლისი 2024
„საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ 2 მილიონს გადააჭარბა, ჩვენი მოლოდინები გამართლდა“

„საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ 2 მილიონს გადააჭარბა, ჩვენი მოლოდინები გამართლდა“

ივლისი 16, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
როგორი უნდა იყოს იდეალური ცილოვანი საუზმე

როგორი უნდა იყოს იდეალური ცილოვანი საუზმე

ივლისი 16, 2024
ბებიების დანატოვარი რჩევები – სწორ კვებასა და სილამაზეზე

ბებიების დანატოვარი რჩევები – სწორ კვებასა და სილამაზეზე

ივლისი 16, 2024
ინდოელი ბიზნესმენის შვილის შთამბეჭდავი ქორწილი, რომელიც $160 მილიონი დაჯდა

ინდოელი ბიზნესმენის შვილის შთამბეჭდავი ქორწილი, რომელიც $160 მილიონი დაჯდა

15 ივლისი 2024
რატომ ჩაიშალა თბილისის გერბისა და დროშის შესარჩევი კონკურსი

რატომ ჩაიშალა თბილისის გერბისა და დროშის შესარჩევი კონკურსი

ივლისი 14, 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები

Verified by MonsterInsights