შაბათი, ივნისი 15, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიაგრო სიახლეებიმათთვის, ვინც ვენახის გაშენებას აპირებს

მათთვის, ვინც ვენახის გაშენებას აპირებს

მათთვის, ვინც ვენახის გაშენებას აპირებს

რა თქმა უნდა, ნებისმიერი კულტურის გა­შენებისას გასათვალისწინებელია მისთვის და­მახასიათებელი თვისებები და იმ ძირითადი პი­რობების შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს კულტურის ზრდა-განვითარებასა და უხვი, მაღალ­ხარისხოვანი მოსავლის მიღებას.
მაშ ასე, სად, როდის და როგორ დავრგოთ ვაზის ნერგი, როგორ გამოვიყვანოთ სარგავი მასალა, რა პირობები უნდა დავიცვათ მისი დარგვისა და შემდგომი მოვლა-პატრონობის დროს?
პირველ რიგში, ვენახის გასაშენებლად შერჩეული ადგილი დაცული უნდა იყოს ქარისაგან, გამოუსადეგარია დაჩრდილული ადგილები, ცი­­­ცაბო ფერდობები. საუკეთესო ექსპოზიცია ვა­­ზის­თვის არის სამხრეთი, ყველაზე ცუდი – ჩრდი­ლოეთი. ნიადაგი ყველანაირი გამოდგება, გარდა დაჭაობებულისა. თუ ვენახის გაშენებას აპირებთ, გააშენეთ საქართველოში არსებული საუკეთესო სამრეწველო ჯიშები: საფერავი, რქაწითელი, კახური მწვანე, გორულა მწვანე, ჩინური, ხიხვი, სუფრის გორულა, ცოლიკაური, ცი­ცქა, წულუკიძის თეთრა, ალექსანდრეული (სა­იდანაც „ხვანჭკარის“ ტიპის ღვინოს წურავენ), უსახელაური, ოჯალეში და ჩხავერი, რა თქმა უნ­და, რაიონებისა და კლიმატური პირობების გათ­ვალისწინებით.
შესანიშნავია აგრეთვე დიდი ხნის წინ ჩვენში დარგული ჯიშები: განჯური (სუფრის), ალიგოტე (საღვინე, საშამპანურე), პინო (საღვინე და საშამპანურე), კაბერნე (ბორდოს ცნობილი წითელი ღვინოები ამ ჯიშისგან მზადდება). მართალია, მათ მოვლა-პატრონობას მეტი შრომა და ფინანსები სჭირდება, მაგრამ მათგან მიღებული ყურძენი და ღვინოც გაცილებით ძვირად ფასობს.
მაღალხარისხოვანი ნერგების შეძენა შეგიძ­ლიათ სანერგე მეურნეობებში. ნერგებს უნდა ჰქონდეს კარგად განვითარებული ფესვთა სის­­­­ტემა და ნაზარდი. თუ ნერგების ყიდვის საშუ­ალება არ გაქვთ, დააფესვიანეთ თქვენს სამეზობლოში არსებული საუკეთესო ჯიშის რქები. ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
ვენახი გააშენეთ აუცილებლად წინასწარ შე­მო­ღობილ ნაკვეთში. გაშენებამდე სასურველია ნიადაგის მოხვნა ან ღრმად დაბარვა. სარწყავ ნიადაგში დარგვის სიღრმე 20-25სმ-ია, რათა ფესვთა სისტემის ძირითადი მოქმედი ნაწილი უფრო ნოყიერ ად­გილში განვითარდეს და ფესვებიც უკეთესად დაიტოტოს. მშრალ და მსუ­ბუქ ნიადაგებ­ზე დარგვის სიღრმე უნდა გადიდდეს 30-35სმ-მდე. დარგვა შეიძლება ზამთრის თბილ დღეებში, შემოდგომით და გაზაფხულზე. გაზაფხულზე დარგვა უნდა დამთავრდეს კვირტის გაშლამდე – აღმოსავლეთ საქართველოში პირველ აპრილამდე, დასავლეთში – 15 მარტამდე.
დიდი მნიშვნელობა აქვს ვენახის მწკრივების მიმართულებას. უნდა გავითვალისწინოთ ვაზების თანაბარი განათება, ქარის მიმართუ­ლება, ნიადაგის დამუშავება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებების გატარება. ამ მიზნით საუკეთესოა მიმართულება, როცა ქარი რიგთაშორისებში მოძრაობს და მზეც მათ შორის ანათებს.
აუცილებელია ვენახში დარგვისთანავე საყ­რდენების მოწყობა: მავთულიანი შპალერის ან ჭიგოს შედგმა. უმჯობესია შპალერი, რომელზედაც პირველივე წელს ყლორტის სიგრძე 5-6 მეტრს მიაღწევს. თუმცა ამისათვის აუცილებელია ნერგზე 1-2 ყლორტის დატოვება და და­ნარჩენი ამო­ნაყა­რების მოცი­ლება. გარდა ამი­სა, უნდა გატარ­დეს ყველა აუცი­ლებელი აგ­რო­ტექნიკური ღო­ნის­ძიება: რწყვა, სა­­სუ­ქე­ბის შე­ტანა, ნამ­ხრე­ვე­ბის შეც­ლა, ახ­ვე­ვა, შე­წამ­ვლა და სხვ. ასე გაზ­­რდი­ლი ნერ­გი მე­ორე წელს უკ­ვე მო­­სა­ვალს იძ­ლევა, ხო­ლო მესამე-მე­ოთ­­ხე წელს სრულ მსხმოიარებაში შედის.
გაცდენილ ადგი­ლზე ახალი ვაზის დარგვას სჯობია ვაზის მხრის დაგრძელე­ბა და მიწა­ში ჩაწიდვნა. ეს არც ისე ძნელი სა­ქ­მეა.­
წვერისაკენ არსებულ რქას დავაცდით, სა­ნამ გაიზრდება, ამავდროულად ვაზს ყველა ღო­ნის­ძიება უტარდება, მათ შორის, აუცილებლად ნამ­ხარის შეცლაც. გასხვლის დროს ვსხლავთ ჩვეულებრივად სამამულე სანა­ყოფეზე და წვერში დატოვებულ რქის ნაწილს, 5-7 მუხლს,­­ ვაკრავთ მავთულზე, დანარჩენს კი მიწაში ვაწვენთ ისე, როგორც გადაწიდვნის დროს, ოღონდ წვერს მიმართულებას ვაძლევთ შტამბისკენ. გადაწიდ­ნული რქა ივითარებს ფესვებს და ეხმარება დე­და ვაზს, რომლის მოსავალიც ორჯერ იზრდება.
ამ მეთოდების გამოყენება ნებისმიერი ჯიშის ვაზზე შეიძლება.

გახსოვდეთ:

თუ გსურთ, რომ თქვენი ვენახი ძლი­ერი, უხვმოსავლიანი იყოს და მთელი მისი ექსპლუატაციის პერიოდში მხო­ლოდ მაღალხარისხოვან მტევნებს ის­ხამდეს:
1. დარგეთ მხოლოდ მა­ღალ­ხა­რი­­ს­ხო­ვანი ნერგი, რომელსაც ფესვე­ბი წა­ეკ­ვე­ცე­ბა 25-30სმ სიგრძეზე, და­ირ­გვე­ბა ორმოებში და შეივსება გა­დამ­წვარ­ნაკელშერეული მიწით;
2. ვაზის დარგვის პირველ წელს სა­ჭიროა ჩატარდეს დამატებითი გამოკვება წუნწუხით, ვეგეტაციის პერიოდში ორჯერად, თითო ძირზე 5-5 ლიტრის რაოდენობით, რაც გააძლიერებს ნარგაობას;
3. ვენახის გაშენების პირველ წელს აგ­­რო­წესებით გათვალისწინებულ სხვა ღო­ნის­ძიებებ­თან ერთად საჭიროა ჩა­ტარ­დეს შემდეგი სა­მუშაოები:
ა) ყლორტების განვითარების დასა­წყისში – დანორმება; დატოვეთ ორი საუკეთესო ყლორტი, დანარჩენი შეაცა­ლეთ. თუ ვაზზე თავიდანვე ერთი ყლორტია, მეორე ყლორტის გაზრდა შეიძლება ბაზისთან ახლოს მდებარე ნამხარის გამოყენებით;

ბ) ყლორტებზე შეაცალეთ ნამხარი მთელ სიგრძეზე. თუ ხელახლა ამოიყრის, კიდევ შეაცალეთ. ეს უზრუნველყოფს თითქმის თანაბარი სისხოს ნაზარდის განვითარებას, დაუზიანებელი შტამბისა და მხრების გამოყვანას;
გ) ვენახის გაშენების პირველივე წელს საჭიროა მოეწყოს საყრდენი ვაზის ზრდა-განვითარებისთვის. ამ მიზნით გამოიყენება შპალერი, ანუ მავთულის საყრდენი.
4. ვაზის ძლიერი ზრდის პირობებში პირველი გასხვლა ხდება გრძლად ისე, რომ რიგში მეზობელი ვაზის მხრები ერთიმეორეს სწვდებოდეს. ყლორტებისა და ყვავილების განვითარების დასაწყისში შეაცალეთ უმოსავლო და ნაკლებმოსავლიანი (ერთმტევნიანი) ყლორტები;
5. ვაზის მეორე გასხვლისას მუდმივ მხარზე ვაყალიბებთ სასხლავ რგოლებს – რამდენიმე სამამულისა და სანაყოფის დატოვებით;
6. გაცდენილი ადგილების შესავსებად ყველაზე ადვილი და ხელსაყრელია მხრების გაგრძელება და მათი წვერის ნაწილის (3-5 კვირტი) მიწაში ჩაწიდვნა.

„ვაზო, შვილივით ნაზარდო…“

წყარო: ნიკოლოზ იოსებიძე, ყველაფერი საოჯახო მეურნეობის შესახებ (გამომცემლობა პალიტრა L)

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
რას ნახავთ საბერძნეთის კურორტ სერიფოსზე

რას ნახავთ საბერძნეთის კურორტ სერიფოსზე

14 June, 2024
6 საუკეთესო გზა ბელგიაში სამოგზაუროდ თუ აქ მანქანას იქირავებთ

6 საუკეთესო გზა ბელგიაში სამოგზაუროდ თუ აქ მანქანას იქირავებთ

13 June, 2024
დუბაის საუკეთესო საკვები ადგილები

დუბაის საუკეთესო საკვები ადგილები

11 June, 2024
კლინიკა „პინეოში“„პაციენტთა საბჭოს” პირველი შეხვედრა გაიმართა – “აკრედიტაცია კანადის” სტანდარტი ქართულ ჯანდაცვის სივრცეში

კლინიკა „პინეოში“„პაციენტთა საბჭოს” პირველი შეხვედრა გაიმართა – “აკრედიტაცია კანადის” სტანდარტი ქართულ ჯანდაცვის სივრცეში

ივნისი 14, 2024
ახალი კვლევის შედეგები

ახალი კვლევის შედეგები

ივნისი 14, 2024
ტატუ კიბოს რისკის ზრდასთან არის დაკავშირებული

ტატუ კიბოს რისკის ზრდასთან არის დაკავშირებული

ივნისი 14, 2024
ქეით მიდლტონი, შესაძლოა, სამეფო ვალდებულებების შესრულებას აღარასოდეს დაუბრუნდეს

ქეით მიდლტონი, შესაძლოა, სამეფო ვალდებულებების შესრულებას აღარასოდეს დაუბრუნდეს

7 ივნისი 2024
ზღაპრული ვარდისფერი კაბა და საოცარი გარემო – ქეთი ხიშტოვანის დაბადების დღის კულუარულ ამბებზე მისი მეგობრები ყვებიან

ზღაპრული ვარდისფერი კაბა და საოცარი გარემო – ქეთი ხიშტოვანის დაბადების დღის კულუარულ ამბებზე მისი მეგობრები ყვებიან

7 ივნისი 2024
ნახეთ, რატომ დაარქვა შვილს „ჰარი პოტერის“ გმირის სახელი ნინო მუმლაძემ

ნახეთ, რატომ დაარქვა შვილს „ჰარი პოტერის“ გმირის სახელი ნინო მუმლაძემ

7 ივნისი 2024
იატაკის საფარის ტიპები – რომელია უმჯობესი

იატაკის საფარის ტიპები – რომელია უმჯობესი

ივნისი 15, 2024
როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ერგონომიკული პრინციპები სამუშაო ადგილებზე

როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ერგონომიკული პრინციპები სამუშაო ადგილებზე

ივნისი 14, 2024
ასურეთის/ელიზაბეტთალის შთამბეჭდავი არქიტექტურა ✨️ გერმანელების აშენებული სოფელი თბილისთან ახლოს

ასურეთის/ელიზაბეტთალის შთამბეჭდავი არქიტექტურა ✨️ გერმანელების აშენებული სოფელი თბილისთან ახლოს

ივნისი 14, 2024
რატომ აშენებენ მსოფლიო მილიარდერები ბუნკერებს და რა აუცილებელი ნივთებით უნდა შეავსოთ თქვენი მარაგი

რატომ აშენებენ მსოფლიო მილიარდერები ბუნკერებს და რა აუცილებელი ნივთებით უნდა შეავსოთ თქვენი მარაგი

6 ივნისი 2024
„გავიდა მარილზე“, „ყურებზე ხახვი არ დამაჭრა“- საიდან გაჩნდა ქართულ ენაში გავრცელებული გამონათქვამები

„გავიდა მარილზე“, „ყურებზე ხახვი არ დამაჭრა“- საიდან გაჩნდა ქართულ ენაში გავრცელებული გამონათქვამები

5 ივნისი 2024
მეოთხე ქართული ანბანი, რომლის შესახებაც ცოტამ იცის – როდის და რატომ შეიქმნა „დედაბრული ხელი“

მეოთხე ქართული ანბანი, რომლის შესახებაც ცოტამ იცის – როდის და რატომ შეიქმნა „დედაბრული ხელი“

5 ივნისი 2024
ბათუმში „ზაფხულის ფესტივალზე“ ცნობილი ქართული ბენდები იმღერებენ

ბათუმში „ზაფხულის ფესტივალზე“ ცნობილი ქართული ბენდები იმღერებენ

ივნისი 14, 2024
შავი ზღვის წყლის ხარისხი მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშია

შავი ზღვის წყლის ხარისხი მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშია

ივნისი 14, 2024
იოანე-ზოსიმეს უნიკალური ხელნაწერი წიგნი ეროვნულ მუზეუმს გადასცეს

იოანე-ზოსიმეს უნიკალური ხელნაწერი წიგნი ეროვნულ მუზეუმს გადასცეს

ივნისი 13, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
ტოპ 3 გასახდომი ბურღულეული

ტოპ 3 გასახდომი ბურღულეული

ივნისი 15, 2024
ვიტამინების ნაკლოვანებით გამოწვეული ჭარბი წონა

ვიტამინების ნაკლოვანებით გამოწვეული ჭარბი წონა

ივნისი 15, 2024
ზაფხული და კვებითი ინტოქსიკაციები

ზაფხული და კვებითი ინტოქსიკაციები

ივნისი 14, 2024
როგორ მოვიშოროთ ქერტლი?

როგორ მოვიშოროთ ქერტლი?

ივნისი 14, 2024
ძილი, სილამაზე და ძილისწინა რუტინა

ძილი, სილამაზე და ძილისწინა რუტინა

ივნისი 14, 2024
კოსმეტიკა სწორად რომ შევარჩიოთ- წესები

კოსმეტიკა სწორად რომ შევარჩიოთ- წესები

ივნისი 14, 2024
5 მთავარი მიზეზი, რომლის გამოც შესაძლოა ფრენაზე არ დაგიშვან

5 მთავარი მიზეზი, რომლის გამოც შესაძლოა ფრენაზე არ დაგიშვან

15 ივნისი 2024
მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნები თქვენს მეორე ნახევართან ერთად სამოგზაუროდ

მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნები თქვენს მეორე ნახევართან ერთად სამოგზაუროდ

15 ივნისი 2024
ნივთები, რომელიც მოგზაურობისას აუცილებლად თან უნდა გქონდეთ

ნივთები, რომელიც მოგზაურობისას აუცილებლად თან უნდა გქონდეთ

14 ივნისი 2024
„ევროპის სპორტის ქალაქი 2025“ – თბილისმა ახალი სტატუსი მოიპოვა 🎉

„ევროპის სპორტის ქალაქი 2025“ – თბილისმა ახალი სტატუსი მოიპოვა 🎉

ივნისი 13, 2024
თბილისის გამწვანება – ხუდადოვის ტყეში გამწვანებისა და დასუფთავების აქცია გაიმართა

თბილისის გამწვანება – ხუდადოვის ტყეში გამწვანებისა და დასუფთავების აქცია გაიმართა

ივნისი 5, 2024
თბილისის ტრანსპორტი – სიახლეები დედაქალაქის მერიისგან

თბილისის ტრანსპორტი – სიახლეები დედაქალაქის მერიისგან

ივნისი 5, 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები