კვირა, მაისი 19, 2024
მთავარიბლოგიახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი - ნინო ენდელაძის...

ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

“შენი უფლებების” ფარგლებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრისაერთო სპეციალიზაციის ადვოკატისამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მაგისტრიდოქტორანტინინო ენდელაძე გთავაზობთ სტატიას პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ სამედიცინო სექტორში:

“პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის (06/14/2023 N 3144) მუხლი 33. პუნქტი 1-ის თანახმად, რომელიც ძალაშია 2024 წლის 1 მარტიდან, განისაზღვრა ის დაწესებულებები, რომელთაც  საქმიანობის განხორციელებისას აუცილებელია, ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი.

ამ დაწესებულებებიდან ერთ-ერთს წარმოადგენს სამედიცინო დაწესებულება, რადგან ის ამუშავებს დიდი რაოდენობით მონაცემთა სუბიექტების მონაცემებს ან/და ახორციელებს მათი ქცევის სისტემატურ და მასშტაბურ მონიტორინგს.

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემი არის – ინფორმაცია მონაცემთა სუბიექტის ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ, აგრეთვე მისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევის თაობაზე ინფორმაცია, თუ ის მონაცემთა სუბიექტის ფიზიკური ანფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას იძლევა.

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით, სამედიცინო დაწესებულებისადმი მიმართვისას ვიცოდეთ, რომ პაციენტმა ხელმოწერით უნდა გამოხატოს ნება ხოლო, თავის მხრივ სამედიცინო დაწესებულება ვალდებულია, ჯანდაცვის მინისტრის 108/ნ ბრძანების „სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ და  01-41/ნ ბრძანების „ამბულატორიული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ”, თანახმად წარმოებულ სამედიცინო ბარათის გახსნისას, სამედიცინო მომსახურების მიმღებს ხელმოსაწერად წარუდგინოს, ,,პაციენტის წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა პერსონალურ მონაცემთა და სამედიცინო ინფორმაციის  მესამე პირთათვის გადაცემის შესახებ’’ ფორმა, სადაც დეტალურად იქნება განმარტებული სამედიცინო მომსახურების გამწევი და მიმღები მხარის უფლება-მოვალეობები.

წარმოგიდგენთ, რამდენიმე რეკომენდაციას – თუ რა უნდა ვიცოდეთ პერსონალურ მონაცემთა შემცველი ინფორმაციის სხვა პირზე  გადაცემისას. სამედიცინო დაწესებულებაში მიმართვისას ჩვენს სახელზე გაცემულ სამედიცინო ბარათში  პერსონალური მონაცემების დამუშავებისთვის   თანხმობა გაიცემა:

  • პერსონალური და განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების დამუშავებაზე, (შეგროვებაზე, ჩაწერაზე, სისტემატიზაციაზე, შენახვაზე, დაზუსტებაზე (განახლება, შეცვლა) მათი მესამე პირებზე შესანახად ან/და დასამუშავებლად გადაცემაზე);
  • სამედიცინო მომსახურების ჩატარებისა და სამედიცინო მომსახურების ღირებულების დაფინანსების და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მიზნით;
  • ელექტრონულ ისტორიაზე წვდომის მიზნით, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვების მიზნით;
  • მკურნალობის პერიოდში პაციენტის სტატუსის თაობაზე (ღია თუ დახურული);
  • მკურნალობის პროცესში ქმედუუნაროდ გახდომის შემთხვევაში გაწეული სამედიცინო მომსახურების შესახებ ინფორმაცია ვის მიეწოდოს მათ შორის მატერიალური ფორმით (გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევისა).
  • საკვლევი ნიმუშის ლაბორატორიაში გაგზავნის და ლაბორატორიული მომსახურების ჩატარების მიზნით.

 

დაბოლოს:

  • თანხმობა ამ ინფორმაციის მიღებაზე და სათანადო ენაზე განმარტების მიღების თაობაზე.

გვახსოვდეს, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად:

,,მუხლი 6. განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა დამუშავება:

დ) განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში პრევენციული,პროფილაქტიკური, დიაგნოსტიკური, სამკურნალო, სარეაბილიტაციო და პალიატიური მზრუნველობის, მომსახურების,სამედიცინო მოწყობილობების და პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვის მიზნებით საქართველოს კანონმდებლობის ან ჯანმრთელობის დაცვისსპეციალისტთან დადებული ხელშეკრულების (თუ ამ მონაცემებს ამუშავებს პირი, რომელსაც პროფესიული საიდუმლოებისდაცვის ვალდებულება ეკისრება) შესაბამისად;’’

საქართველოს კანონი  ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’.

 

 

მასალის გამოყენების პირობები
author avatar
Dr Giorgi Pkhakadze
პროფესორი გიორგი ფხაკაძე, მედიცინის დოქტორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი ანთროპოლოგიისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში. “შენი ექიმი"-ს დამფუძნებელი. #drpkhakadze #sheniekimi
მსგავსი სიახლეები
ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

17 May, 2024
საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

16 May, 2024
ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

16 May, 2024
„მიყვარხართ და მენატრებით“ – რომელ არხზე გავა თათია შარანგიას გადაცემა „სთორი“, რომელიც ტელეეკრანს დღეს დაუბრუნდება

„მიყვარხართ და მენატრებით“ – რომელ არხზე გავა თათია შარანგიას გადაცემა „სთორი“, რომელიც ტელეეკრანს დღეს დაუბრუნდება

18 მაისი 2024
გიორგი ყიფშიძე მამაზე: „იმედი მაქვს მაპატიებს ამ ინტერვიუს!!! მე უკვე ვაპატიე რაზეც ბრაზი მქონდა!

გიორგი ყიფშიძე მამაზე: „იმედი მაქვს მაპატიებს ამ ინტერვიუს!!! მე უკვე ვაპატიე რაზეც ბრაზი მქონდა!

18 მაისი 2024
გარდაიცვალა ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ავთანდილ ჯორბენაძე

გარდაიცვალა ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ავთანდილ ჯორბენაძე

17 მაისი 2024
გზამკვლევი გაზაფხულზე სახლის საფუძვლიანად დასასუფთავებლად

გზამკვლევი გაზაფხულზე სახლის საფუძვლიანად დასასუფთავებლად

მაისი 18, 2024
სიდნეის ოპერის თეატრი – არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც “იუნესკოს” მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია

სიდნეის ოპერის თეატრი – არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც “იუნესკოს” მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია

მაისი 18, 2024
რა შეცდომები დაასახელეს ექსპერტებმა აბაზანის დიზაინში

რა შეცდომები დაასახელეს ექსპერტებმა აბაზანის დიზაინში

მაისი 18, 2024
ტყე – კაცობრიობის აკვანი და მარჩენალი

ტყე – კაცობრიობის აკვანი და მარჩენალი

მაისი 16, 2024
ხეხილის განოყიერებისას საჭიროა: დარ­გვის­წინა, ახალგაზრდა და მსხმოიარე ნარგა­ვე­ბის განოყიერება

ხეხილის განოყიერებისას საჭიროა: დარ­გვის­წინა, ახალგაზრდა და მსხმოიარე ნარგა­ვე­ბის განოყიერება

მაისი 16, 2024
ხეხილის რწყვის ვადები, ნორმები და წესები

ხეხილის რწყვის ვადები, ნორმები და წესები

მაისი 16, 2024
რა საიდუმლოებას ინახავს ბერების მიერ აშენებული ახალი ათონი, რომელიც სტალინის საყვარელი ადგილი იყო

რა საიდუმლოებას ინახავს ბერების მიერ აშენებული ახალი ათონი, რომელიც სტალინის საყვარელი ადგილი იყო

18 მაისი 2024
რატომ არის წვიმის წყლის შეგროვება აკრძალული აშშ–სა და კანადაში?

რატომ არის წვიმის წყლის შეგროვება აკრძალული აშშ–სა და კანადაში?

18 მაისი 2024
იცოდით, რატომ ატარებდნენ ჩინეთში მამაკაცები ნაწნავს გაპარსულ თავზე ?

იცოდით, რატომ ატარებდნენ ჩინეთში მამაკაცები ნაწნავს გაპარსულ თავზე ?

18 მაისი 2024
გელათის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს დიდებულ წარსულში და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ეპოქაში გამოგზაურებთ

გელათის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს დიდებულ წარსულში და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ეპოქაში გამოგზაურებთ

მაისი 16, 2024
მოწა­მე­თა – მთებითა და სიმწვანეებით გარშემორტყმული, საქართველოს ნამდვილი კულტურული საგანძურია

მოწა­მე­თა – მთებითა და სიმწვანეებით გარშემორტყმული, საქართველოს ნამდვილი კულტურული საგანძურია

მაისი 16, 2024
განსაკუთრებით პოპულარულია ტურისტებისა და მთამსვლელებისთვის

განსაკუთრებით პოპულარულია ტურისტებისა და მთამსვლელებისთვის

მაისი 15, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ზაფხული ბედნიერებით დაიწყება: როგორი ცვლილებები ელის ზოდიაქოს ამ 3 ნიშანს

ზაფხული ბედნიერებით დაიწყება: როგორი ცვლილებები ელის ზოდიაქოს ამ 3 ნიშანს

მაისი 18, 2024
მოამზადეთ ალუბლის ტარტი დარიჩინით

მოამზადეთ ალუბლის ტარტი დარიჩინით

მაისი 18, 2024
რა არის კვებითი აშლილობა

რა არის კვებითი აშლილობა

მაისი 18, 2024
რატომ არის სასარგებლო თაფლიანი წყლის დალევა

რატომ არის სასარგებლო თაფლიანი წყლის დალევა

მაისი 18, 2024
ვარსკვლავები, რომლებიც გვიჩვენებენ, რომ ჩვენი ჭაღარა თმის არ უნდა შეგვრცხვეს

ვარსკვლავები, რომლებიც გვიჩვენებენ, რომ ჩვენი ჭაღარა თმის არ უნდა შეგვრცხვეს

მაისი 18, 2024
ექსკლუზიური ინტერვიუ ფსიქოლოგ ინგა ბლესსთან, რომელმაც დეკორის შექმნის ჰობი საინტერესო საქმიანობად აქცია ✨️

ექსკლუზიური ინტერვიუ ფსიქოლოგ ინგა ბლესსთან, რომელმაც დეკორის შექმნის ჰობი საინტერესო საქმიანობად აქცია ✨️

მაისი 18, 2024
მონიკა ბელუჩიმ დემნა გვასალიას შექმნილი სამოსი მოირგო

მონიკა ბელუჩიმ დემნა გვასალიას შექმნილი სამოსი მოირგო

მაისი 18, 2024
20 მარტივი გადაწყვეტილება ბევრი ნივთის ჩემოდანში ჩასატევად

20 მარტივი გადაწყვეტილება ბევრი ნივთის ჩემოდანში ჩასატევად

18 მაისი 2024
WIZZ AIR EURO 2024-ისთვის საქართველოდან გერმანიის მიმართულებით სპეციალურ რეისებს ამატებს

WIZZ AIR EURO 2024-ისთვის საქართველოდან გერმანიის მიმართულებით სპეციალურ რეისებს ამატებს

18 მაისი 2024
გინდათ დასვენება კარიბის ზღაპრულ სანაპიროზე ბიუჯეტურად? – მოგზაური ირაკლი ნინუა პუნტა კანადან გიზიარებთ რჩევებს

გინდათ დასვენება კარიბის ზღაპრულ სანაპიროზე ბიუჯეტურად? – მოგზაური ირაკლი ნინუა პუნტა კანადან გიზიარებთ რჩევებს

18 მაისი 2024
ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

მაისი 17, 2024
თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

მაისი 17, 2024
თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

მაისი 16, 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები

Verified by MonsterInsights