სამშაბათი, მაისი 21, 2024
მთავარიშენი ექიმირას იწვევს უსიმ­პტო­მო პრო­ტე­ი­ნუ­რი­ი­სა და ჰე­მა­ტუ­რი­ის სინ­დ­რომს გლო­მე­რუ­ლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი

რას იწვევს უსიმ­პტო­მო პრო­ტე­ი­ნუ­რი­ი­სა და ჰე­მა­ტუ­რი­ის სინ­დ­რომს გლო­მე­რუ­ლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი

უსიმ­პტო­მო პრო­ტე­ი­ნუ­რი­ი­სა და ჰე­მა­ტუ­რი­ის სინ­დრო­მი

უსიმ­პტო­მო პრო­ტე­ი­ნუ­რი­ი­სა და ჰე­მა­ტუ­რი­ის სინ­დ­რომს გლო­მე­რუ­ლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი იწვევს (გლო­მე­რუ­ლე­ბი უწ­ვრი­ლე­სი სის­ხლძარ­ღვე­ბის გრო­ვე­ბია თირ­კმელ­ში, რო­მელ­თა ფო­რებ­შიც სის­ხლი იფილ­ტრე­ბა). მის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია ცი­ლი­სა და სის­ხლის მცირე რა­ო­დე­ნო­ბის მუდ­მი­ვი ან ხან­გა­მოშ­ვე­ბით გა­მო­ყო­ფა (კარ­გვა) შარ­დით.
ამა თუ იმ მი­ზე­ზით გა­კე­თე­ბულ შარ­დის ანა­ლიზ­ში ზოგ­ჯერ მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით ცი­ლა (პრო­ტე­ი­ნუ­რი­ა) ან სის­ხლი (ჰე­მა­ტუ­რი­ა) შე­იძ­ლე­ბა აღ­მო­აჩ­ნდეს ადა­მი­ანს, რო­მელ­საც სხვა რა­ი­მე სიმ­პტო­მი არა აქვს. შარ­დის ნი­მუშ­ში დე­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი სის­ხლის წი­თე­ლი უჯ­რე­დე­ბის ან მა­თი ცი­ლინ­დრე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა იმა­ზე მი­უ­თი­თებს, რომ სის­ხლი შარ­დში გლო­მე­რუ­ლე­ბი­დან არის გად­მო­სუ­ლი. ცი­ლინ­დრე­ბი და პრო­ტე­ი­ნუ­რია შე­იძ­ლე­ბა ახ­ლად გა­და­ტა­ნი­ლი, არა­დი­აგ­ნოს­ტი­რე­ბუ­ლი ნეფ­რი­ტუ­ლი სინ­დრო­მის შემ­დე­გადაც იყოს, გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბის პე­რი­ოდ­ში. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში ექიმ­მა რამ­დე­ნი­მე კვი­რა­ში ან თვე­ში ხე­ლახ­ლა უნ­და გა­მო­იკ­ვლი­ოს პა­ცი­ენ­ტი იმა­ში და­სარ­წმუ­ნებ­ლად, რომ ცვლი­ლე­ბე­ბი სრუ­ლი­ად გაქ­რა.
თუ ცი­ლინ­დრე­ბი შარ­დში და პრო­ტე­ი­ნუ­რია მა­ინც რჩე­ბა, მი­ზე­ზი, რო­გორც წე­სი, ქვე­მოთ და­სა­ხე­ლე­ბული სა­მი და­ა­ვა­დე­ბი­დან ერ­თ-ერ­თი­ა: პირ­ვე­ლი – იმუ­ნოგ­ლო­ბუ­ლი­ნი A ნეფ­რო­პა­თი­ა, ნეფ­რი­ტის ვა­რი­ან­ტი, რო­მელ­საც იმუ­ნუ­რი კომ­პლექ­სე­ბის (ან­ტი­გე­ნი­სა და ან­ტის­ხე­უ­ლის) თირ­კმლებ­ში ჩა­ლა­გე­ბა იწ­ვევს. ის ზოგ­ჯერ ძა­ლი­ან მსუ­ბუ­ქად მიმ­დი­ნა­რე­ობს, არ ღრმავ­დე­ბა, ზოგ­ჯერ კი ძა­ლი­ან მძი­მედ და თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბაც იწ­ვევს; მე­ო­რე და­ა­ვა­დე­ბაა მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­თი ნეფ­რი­ტი (ალ­პორ­ტის სინ­დრო­მი), რო­მე­ლიც პროგ­რე­სი­რებს და მა­ნაც შე­იძ­ლე­ბა თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს; მე­სა­მეა თხე­ლი ბა­ზა­ლუ­რი მემ­ბრა­ნის და­ა­ვა­დე­ბა (კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი ოჯა­ხუ­რი ჰე­მა­ტუ­რი­ა), რო­მე­ლიც მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­თი­ა, მას გლო­მე­რუ­ლის ერ­თ-ერ­თი ნა­წი­ლის – ბა­ზა­ლუ­რი მემ­ბრა­ნის გათხ­ე­ლე­ბა იწ­ვევს. ის მსუ­ბუ­ქად მიმ­დი­ნა­რე­ობს, არ პროგ­რე­სი­რებს. დი­აგ­ნო­ზი, რო­გორც წე­სი, თირ­კმლე­ბის ბი­ოფ­სი­ის შე­დე­გებს ეფუძ­ნე­ბა, თუმ­ცა­ღა ეს კვლე­ვა იშ­ვი­ა­თად ტარ­დე­ბა, ვი­ნა­ი­დან ნაკ­ლე­ბად სა­ვა­რა­უ­დო­ა, რომ ამა თუ იმ გან­კურ­ნე­ბა­დი და­ა­ვა­დე­ბის დი­აგ­ნო­ზი და­ის­მე­ბა.
უსიმ­პტო­მო პრო­ტე­ი­ნუ­რი­ა-­ჰე­მა­ტუ­რი­ის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტე­ბი წე­ლი­წად­ში ერ­თხელ ან ორ­ჯერ ექიმს უნ­და გა­ე­სინ­ჯონ და შარ­დის ანა­ლი­ზი ჩა­ი­ტა­რონ. თუ შარ­დში ცი­ლის ან სის­ხლის რა­ო­დე­ნო­ბა იზ­რდე­ბა, ან რა­ი­მე სპე­ცი­ფი­კუ­რი და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი ჩნდე­ბა, სხვა ანა­ლი­ზე­ბიც შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს სა­ჭი­რო. შემ­თხვე­ვე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში და­ა­ვა­დე­ბა არ ღრმავ­დე­ბა, მი­სი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის ხან­გრძლი­ვო­ბა ლი­მი­ტი­რე­ბუ­ლი არ არის.

შარ­დსაწ­ვე­თე­ბი კუნ­თო­ვა­ნი კედ­ლის მქო­ნე მი­ლე­ბი­ა, რომ­ლე­ბის სიგ­რძე და­ახ­ლო­ე­ბით 40 სა­ნ­­ტი­მეტ­რი­ა.

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #shenipulsi

მასალის გამოყენების პირობები
author avatar
Dr Giorgi Pkhakadze
პროფესორი გიორგი ფხაკაძე, მედიცინის დოქტორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი ანთროპოლოგიისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში. “შენი ექიმი"-ს დამფუძნებელი. #drpkhakadze #sheniekimi
მსგავსი სიახლეები
ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

17 May, 2024
საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

16 May, 2024
ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

16 May, 2024
გულიკო ჩაფიძე გარდაიცვალა

გულიკო ჩაფიძე გარდაიცვალა

20 მაისი 2024
რადიო „პოზიტივის“ დღის ამბები 20 მაისს

რადიო „პოზიტივის“ დღის ამბები 20 მაისს

20 მაისი 2024
„ვგიჟდები ამ ქალზე. ან როგორი არტისტია, ან როგორი მოქალაქეა, ან რა ადამიანია, ან რა პროფესიონალია“ – დათო ლიკლიკაძე ეკა მჟავანაძეს

„ვგიჟდები ამ ქალზე. ან როგორი არტისტია, ან როგორი მოქალაქეა, ან რა ადამიანია, ან რა პროფესიონალია“ – დათო ლიკლიკაძე ეკა მჟავანაძეს

20 მაისი 2024
სამზარეულოს  8 ნივთი, რომელიც თქვენს სახლს კეთილდღეობასა და ფულს მოუტანს

სამზარეულოს 8 ნივთი, რომელიც თქვენს სახლს კეთილდღეობასა და ფულს მოუტანს

მაისი 19, 2024
როგორ ვაქციოთ ბუხარი ინტერიერის ცენტრად? – რამდენიმე საინტერესო რჩევა

როგორ ვაქციოთ ბუხარი ინტერიერის ცენტრად? – რამდენიმე საინტერესო რჩევა

მაისი 19, 2024
✨️ანტიკური მოოქროვილი ანტიკვარი ბირმადან ✨️ განთავსებულია თბილისში, პროფესორ გიორგი ფხაკაძის რეზიდენციაში

✨️ანტიკური მოოქროვილი ანტიკვარი ბირმადან ✨️ განთავსებულია თბილისში, პროფესორ გიორგი ფხაკაძის რეზიდენციაში

მაისი 19, 2024
მათთვის, ვინც ვენახის გაშენებას აპირებს

მათთვის, ვინც ვენახის გაშენებას აპირებს

მაისი 20, 2024
20 მაისს ფუტკრის მსოფლიო დღე აღინიშნება

20 მაისს ფუტკრის მსოფლიო დღე აღინიშნება

მაისი 20, 2024
„ვაზო, შვილივით ნაზარდო…“

„ვაზო, შვილივით ნაზარდო…“

მაისი 20, 2024
„საბედისწერო შეცდომა იყო სტურუას რომ ვუთხარი უარი „მეფე ლირში“ თამაშზე…იმ წამს ისე მოიქცა ერთი პიროვნება, ახალგაზრდა რეჟისორი, თვითონ სტურუას მოყვანილი… ამ ახალგაზრდა რეჟისორმა მაშინ ჩემი კარიერა დაღუპა”- ია ნინიძე

„საბედისწერო შეცდომა იყო სტურუას რომ ვუთხარი უარი „მეფე ლირში“ თამაშზე…იმ წამს ისე მოიქცა ერთი პიროვნება, ახალგაზრდა რეჟისორი, თვითონ სტურუას მოყვანილი… ამ ახალგაზრდა რეჟისორმა მაშინ ჩემი კარიერა დაღუპა”- ია ნინიძე

20 მაისი 2024
პირველკლასელთა საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყო

პირველკლასელთა საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყო

20 მაისი 2024
რა საიდუმლოებას ინახავს ბერების მიერ აშენებული ახალი ათონი, რომელიც სტალინის საყვარელი ადგილი იყო

რა საიდუმლოებას ინახავს ბერების მიერ აშენებული ახალი ათონი, რომელიც სტალინის საყვარელი ადგილი იყო

18 მაისი 2024
„დიდგორს“ სამუზეუმო ანსამბლის სტატუსი მიენიჭა

„დიდგორს“ სამუზეუმო ანსამბლის სტატუსი მიენიჭა

მაისი 20, 2024
ზღაპრული „შუაგული“ – ტბა, გულის ფორმის კუნძული, ბაღი, კოტეჯები

ზღაპრული „შუაგული“ – ტბა, გულის ფორმის კუნძული, ბაღი, კოტეჯები

მაისი 20, 2024
აიაზ­მა ის­ტო­რი­უ­ლი თრი­ა­ლე­თის უძ­ვე­ლე­სი სო­ფე­ლია

აიაზ­მა ის­ტო­რი­უ­ლი თრი­ა­ლე­თის უძ­ვე­ლე­სი სო­ფე­ლია

მაისი 20, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ჩვენს ირგვლივ იგიზგიზებს ცეცხლი, იქნება უამრავი ომი… ბევრი რამ შეიცვლება“- მიხეილ ცაგარელის პროგნოზი მომავალზე

ჩვენს ირგვლივ იგიზგიზებს ცეცხლი, იქნება უამრავი ომი… ბევრი რამ შეიცვლება“- მიხეილ ცაგარელის პროგნოზი მომავალზე

მაისი 20, 2024
მოამზადეთ ჯანსაღი ყაბაყის პიცა

მოამზადეთ ჯანსაღი ყაბაყის პიცა

მაისი 20, 2024
მოამზადეთ ნუთელა მარტივად

მოამზადეთ ნუთელა მარტივად

მაისი 20, 2024
5 სასმელი ორგანიზმის გასაწმენდად – მათი დამზადება მარტივად შეგიძლიათ

5 სასმელი ორგანიზმის გასაწმენდად – მათი დამზადება მარტივად შეგიძლიათ

მაისი 20, 2024
როგორია მზისგან დამცავი საშუალებების ტიპები და მათი მოქმედების მექანიზმები

როგორია მზისგან დამცავი საშუალებების ტიპები და მათი მოქმედების მექანიზმები

მაისი 20, 2024
რატომ უნდა გამოვიყენოთ მზისგან დამცავი კრემი

რატომ უნდა გამოვიყენოთ მზისგან დამცავი კრემი

მაისი 20, 2024
პროდუქტები, რომლებიც ყველაზე მარტივად აფუჭებს კბილის ემალს

პროდუქტები, რომლებიც ყველაზე მარტივად აფუჭებს კბილის ემალს

მაისი 20, 2024
მიგრაცია – ქვეყნის განვითარების მასტიმულირებელი თუ შემაფერხებელი ფაქტორი?

მიგრაცია – ქვეყნის განვითარების მასტიმულირებელი თუ შემაფერხებელი ფაქტორი?

20 მაისი 2024
10 რამ, რაც რომში მოგზაურობისას უნდა გააკეთოთ

10 რამ, რაც რომში მოგზაურობისას უნდა გააკეთოთ

20 მაისი 2024
დუშანბესა და თბილისს შორის რეგულარული პირდაპირი ფრენები იწყება

დუშანბესა და თბილისს შორის რეგულარული პირდაპირი ფრენები იწყება

20 მაისი 2024
ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

მაისი 17, 2024
თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

მაისი 17, 2024
თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

მაისი 16, 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები

Verified by MonsterInsights