შაბათი, ივნისი 15, 2024
მთავარიაკრედიტაცია"მედცენტრი" "აკრედიტაცია კანადას" პროცესში ჩაერთო

“მედცენტრი” “აკრედიტაცია კანადას” პროცესში ჩაერთო

#sheniekimi SheniEkimi.ge • შენიექიმი.ge

აქართველოში სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციის პროცესი დაიწყო.

მთავრობის დადგენილება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულ კლინიკებს, 2025 წლის იანვრიდან საერთაშორისო აკრედიტაციის გავლას ავალდებულებს.

აკრედიტაცია კანადას წარმომადგენელი საქართველოში გიორგი ფხაკაძე ბათუმში, აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს, ნინო ნიჟარაძეს შეხვდა.

„აკრედიტაცია კანადას პირველი კონტრაქტის მომზადება საქართველოში დაიწყო ბათუმიდან. შეხვედრა იყო მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერი“, – განაცხადა გიორგი ფხაკაძემ.

აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის, მარი ზაქანიძის განცხადებით, კლინიკებისთვის აკრედიტაციის გავლა უკვე სავალდებულოა, რადგან 31 დეკემბრამდე უნდა ჰქონდეთ ხელშეკრულება გაფორმებული და თვითშეფასების ეტაპი უნდა იყოს გავლილი. აკრედიტაციის შემდეგ კლინიკებში გაუმჯობესდება სამედიცინო მომსახურება. გაიზრდება ექიმების კვალიფიკაცია.

„კანადა აკრედიტაციის“ ხელმძღვანელის, გიორგი ფხაკაძის განცხადებით, ეს არ არის მარტივი პროცესი, მაგრამ მთავარია მზაობა, როგორც სახელმწიფოს, ასევე კლინიკების მხრიდან.

„ეს არ არის იოლი პროცესი, რადგან ხარისხი რთული გადასალახია, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია. სახელმწიფოსგან მზაობა და ხელშეწყობა უკვე არის. ახლა ჯერი კლინიკებზეა. დღევანდელი ხელშეკრულების გაფორმება სწორედ მაგალითია იმისა, რომ კლინიკას სურს უფრო მეტად დაუხლოვდეს ევროპულ სტანდარტებს და სრულფასოვნად უპასუხოს იმ გამოწვევას, რაც სახელმწიფო სტანდარტებით იქნება გათვალისწინებული“,- ამბობს ფხაკაძე.

მისივე თქმით, „კანადის აკრედიტაციასთან“ საქართველოში უკვე 11 კლინიკამ გააფორმა ხელშეკრულება.

ხარისხიანი ჯანდაცვა, სამედიცინო სერვისები, კვალიფიციური პერსონალი და გამართული ინფრასტრუქტურა – ეს იმ სტანდარტების ნაწილია, რომელსაც კლინიკები უნდა აკმაყოფილებდნენ.

აკრედიტაციის პროცესს იწყებს კლინიკა „მედცენტრი“, სადაც დღეს ორგანიზაცია „აკრედიტაცია კანადასთან’’ ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელიც ერთ-ერთია 6 მაკრედიტირებელი საერთაშორისო კომპანიიდან.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი, ორგანიზაციის – „კანადა აკრედიტაციის“ ხელმძღვანელი გიორგი ფხაკაძე აცხადებს, რომ გადავდივართ რაოდენობრივ, ხარისხიან ჯანდაცვაზე, რათა ჯანდაცვა იყოს ხარისხიანი და კარგი.

„ჩვენ საქართველოში გადავდივართ რაოდენობრივ, ხარისხიან ჯანდაცვაზე, რათა ჯანდაცვა იყოს ხარისხიანი და კარგი. რაც მთავარია, პაციენტებისათვის უსაფრთხო“, – განაცხადა გიორგი ფხაკაძემ.

მისი თქმით, დღეის მდგომარეობით „კანადის აკრედიტაციასთან“ საქართველოში უკვე 11 კლინიკამ გააფორმა ხელშეკრულება.

„დღეის მდგომარეობით 11 კლინიკაა კანადური აკრედიტაციის პროგრამაში დარეგისტრირებული. პირველი სამედიცინო დაწესებულებაა მედცენტრი. მოხარულები ვართ, რომ აქ იმყოფება აკრედიტაცია კანადის საერთაშორისო დირექტორი და ევროპის ხელმძღვანელი“, – აღნიშნა გიორგი ფხაკაძემ.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი, ორგანიზაციის – „კანადა აკრედიტაციის“ ხელმძღვანელი გიორგი ფხაკაძე ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ბრძნებით, 2023 წლის 30 დეკემბრამდე ყველა საავადმყოფომ ხელი უნდა მოაწეროს საერთაშორისო სააკრედიტაციო ორგანიზაციასთან.

აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის, მარი ზაქანიძის განცხადებით, კლინიკებისთვის აკრედიტაციის გავლა უკვე სავალდებულოა, რადგან 31 დეკემბრამდე უნდა ჰქონდეთ ხელშეკრულება გაფორმებული და თვითშეფასების ეტაპი უნდა იყოს გავლილი. აკრედიტაციის შემდეგ კლინიკებში გაუმჯობესდება სამედიცინო მომსახურება. გაიზრდება ექიმების კვალიფიკაცია.

„კანადა აკრედიტაციის“ ხელმძღვანელის, გიორგი ფხაკაძის განცხადებით, ეს არ არის მარტივი პროცესი, მაგრამ მთავარია მზაობა, როგორც სახელმწიფოს, ასევე კლინიკების მხრიდან.

„ეს არ არის იოლი პროცესი, რადგან ხარისხი რთული გადასალახია, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია. სახელმწიფოსგან მზაობა და ხელშეწყობა უკვე არის. ახლა ჯერი კლინიკებზეა. დღევანდელი ხელშეკრულების გაფორმება სწორედ მაგალითია იმისა, რომ კლინიკას სურს უფრო მეტად დაუხლოვდეს ევროპულ სტანდარტებს და სრულფასოვნად უპასუხოს იმ გამოწვევას, რაც სახელმწიფო სტანდარტებით იქნება გათვალისწინებული“,- ამბობს ფხაკაძე.

რას გულისხმობს, საერთაშორისო აკრედიტაცია?

– ეს არის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის, სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციისა და ინფრასტრუქტურის სტანდარტები. აკრედიტაციასთან ერთად თითოეული დაწესებულება გააუმჯობესებს ხარისხს, აღმოფხვრის იმ ხარვეზებს, რაც ამჟამად არის კლინიკებში, უნდა გაიზარდოს თითოეული პერსონალის კვალიფიკაცია და გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა, რაც საბოლოოდ საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს, გაცილებით უკეთესი სამედიცინო სერვისი მიიღოს.

აკრედიტაცია კანადა მიესალმება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებას – „სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების საერთაშორისო აკრედიტაციის პირობების დამტკიცების შესახებ“ (ბრძანება №4/ნ 2023 წლის 26 იანვარი), დამზად არის ხელი შეუწყოს სამედიცინო დაწესებულებებს ამ პროცესში. „აკრედიტაცია კანადა“ შესულია სამინისტროს მიერ ჩამოთვლილ ორგანიზაციათა სიაში (მუხლი 1 ნაწილი 2, პუნქტი ა/ Accreditation Canada).
„აკრედიტაცია კანადა“ არის გარე შეფასების განმახორციელებელი ორგანიზაციებისთვის აკრედიტაციის მიმნიჭებელი საერთაშორისო ორგანოს – „ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის საერთაშორისო საზოგადოების/გარე შეფასების ასოციაციის“ (International Society for Quality in Health Care/External Evaluation Association (ISQua/ISQuaIEEA) წევრიდა მინიჭებული აქვს აკრედიტაცია, ბოლო განახლება 2022-2026.
(ბრძანების მუხლი 1, პუნქტი ა.ა)მინისტრის ბრძანების მე-2 მუხლი განმარტავს, რომ სამედიცინო დაწესებულება ვალდებულია, არაუგვიანეს 2023 წლის 31 დეკემბრისა, სამინისტროს წარუდგინოს შუალედური ინფორმაცია შერჩეულ აკრედიტაციის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულების სახით, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო დაწესებულებაში მიმდინარე აკრედიტაციის პროცესს.
„აკრედიტაცია კანადა“ ითვალისწინინებს ზემოთ ხსენებულ მოთხოვნებს და საქართველოდან განცხადებების მიღება შესაძლებელი იქნება 2023 წლის 1 დეკემბრამდე, რათა ყველა განცხადების შესაბამისი კონტრაქტის დასრულება შესაძლებელი გახდეს მინისტრის ბრძანებაში მითითითებულ ვადებში (2023 წლის 31 დეკემბერი).
ზემოთ ხსენებული ბრძანების 1-ლი მუხლის მიხედვით, 2025 წლის 1 იანვრიდან, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით დამტკიცებული „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ (დანართი №1) მე-4 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლად განისაზღვროს დაწესებულება, რომელსაც მოპოვებული ექნება საერთაშორისო აკრედიტაცია.
ამ პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, „აკრედიტაცია კანადამ“ მიიღო გადაწყვეტილება გაეხსნა ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში, რომელიც არის დაკომპლექტებული უმაღლესი გამოცდილების ქართველი ექსპერტებით, რომლებიც არიან მომზადებულნი „აკრედიტაცია კანადას“ სტანდარტების მიხედვით.
ადგილობრივ მრჩეველთა გუნდი მაქსიმალურად შეამცირებს აკრედიტაციისათვის მოსამზადებელ დროს (ყველა კომუნიკაცია იქნება ქართულ ენაზე, ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი გაცემული იქნება მაქსიმუმ 24 საათში, ქართულენოვანი ქოლ-ცენტრი, ოფისები (თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში), პირადი მრჩეველი მიმაგრებული თითოეულ დაწესებულებას, რეგულარული შეხვედრები უშუალოდ დაწესებულებაში), რათა საავადმყოფოებმა შეძლონ გაიარონ აკრედიტაცია 2025 წლის 1 იანვრამდე.
აკრედიტაცია კანადის შესახებ:
„აკრედიტაციაკანადას“ გააჩნია 60-წლიანი გამოცდილება სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციის სფეროში. იგი წარმოდგენილია 1000+ დარგის ექსპერტისგან, 35+ ქვეყანაში და მსოფლიოს მასშტაბით აკრედიტებული აქვს 12,000 სამედიცინო დაწესებულება.
როგორ დავიწყოთ აკრედიტაციის მოსაპოვებლად მოსამზადებელი პროცესი:
დაგვიკავშირდით: info@accreditation.ge, ჩვენი გუნდი თქვენთან ერთად შეავსებს განაცხადის ფორმას
დაახლოებით ერთ კვირაში თქვენ მიიღებთ სახელშეკრულებო წინადადებას
ხელშეკრულების ხელმოწერიდან, იქ გაწერილი პირობების მიხედვით, იწყება აკრედიტაციის მოსამზადებელი პროცესი.
აკრედიტაციისთვის მოსამზადებელი პროცედურებია:
სამედიცინო დაწესებულების მენეჯმენტთან და პერსონალთან იმართება შეხვედრები და ტარდება ტრენინგი, რაც მოიცავს სტანდარტებისა და პროცედურებისა და აკრედიტაცია კანადის ელექტრონული ინსტრუმენტის გაცნობას.
სამედიცინო დაწესებულების ხარისხის გუნდისთვის ხდება რჩევების მიცემა, რათა შეაფასონ სამედიცინო დაწესებულები ძირითადი ხარვეზების გამოსავლენად და მოახდინონ შეფასების ანგარიშის სწორი ინტერპრეტაცია.
რეგულარული, ინდივიდუალური შეხვედრები გაიმართება სამედიცინო დაწესებულებაში ხარისხის გუნდთან. რჩევები მიეცემათ მიწოდებისა და აკრედიტაცია კანადის ინსტრუმენტებსა და სტანდარტებში გასარკვევად.
სამედიცინო დაწესებულებას მასზე მიმაგრებული ერთი პირი ეყოლება, რომელიც გამოყოფილი იქნება საქართველოში აკრედიტაცია კანადის მრჩეველთა გუნდიდან.
სამედიცინო დაწესებულების ხარისხის გუნდის ლიდერს შესაძლებლობა ექნება რეგულარულად დაუკავშირდეს აღნიშნულ პირს.
რეგულარული შეხვედრები გაიმართება ადგილობრივ მრჩეველთა გუნდთან და აკრედიტაცია კანადის წარმომადგენელთან საქართველოში.
ინფორმაციას დეტალურად გააცნობენ, აკრედიტაცია კანადის სტანდარტებისა და საქართველოს არსებული კანონმდებლობის/რეგულაციების/სტანდარტების აკრედიტაცია კანადის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის შესახებ.

 

Professor Giorgi Pkhakadze, MD, MPH, PhD

#drpkhakadze #გიორგიფხაკაძე #accreditationge

Профессор Гиорги Пхакадзе. #ПрофессорПхакадзе

https://youtube.com/@drpkhakadze

 

 

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
რას ნახავთ საბერძნეთის კურორტ სერიფოსზე

რას ნახავთ საბერძნეთის კურორტ სერიფოსზე

14 June, 2024
6 საუკეთესო გზა ბელგიაში სამოგზაუროდ თუ აქ მანქანას იქირავებთ

6 საუკეთესო გზა ბელგიაში სამოგზაუროდ თუ აქ მანქანას იქირავებთ

13 June, 2024
დუბაის საუკეთესო საკვები ადგილები

დუბაის საუკეთესო საკვები ადგილები

11 June, 2024
ქეით მიდლტონი, შესაძლოა, სამეფო ვალდებულებების შესრულებას აღარასოდეს დაუბრუნდეს

ქეით მიდლტონი, შესაძლოა, სამეფო ვალდებულებების შესრულებას აღარასოდეს დაუბრუნდეს

7 ივნისი 2024
ზღაპრული ვარდისფერი კაბა და საოცარი გარემო – ქეთი ხიშტოვანის დაბადების დღის კულუარულ ამბებზე მისი მეგობრები ყვებიან

ზღაპრული ვარდისფერი კაბა და საოცარი გარემო – ქეთი ხიშტოვანის დაბადების დღის კულუარულ ამბებზე მისი მეგობრები ყვებიან

7 ივნისი 2024
ნახეთ, რატომ დაარქვა შვილს „ჰარი პოტერის“ გმირის სახელი ნინო მუმლაძემ

ნახეთ, რატომ დაარქვა შვილს „ჰარი პოტერის“ გმირის სახელი ნინო მუმლაძემ

7 ივნისი 2024
იატაკის საფარის ტიპები – რომელია უმჯობესი

იატაკის საფარის ტიპები – რომელია უმჯობესი

ივნისი 15, 2024
როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ერგონომიკული პრინციპები სამუშაო ადგილებზე

როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ერგონომიკული პრინციპები სამუშაო ადგილებზე

ივნისი 14, 2024
ასურეთის/ელიზაბეტთალის შთამბეჭდავი არქიტექტურა ✨️ გერმანელების აშენებული სოფელი თბილისთან ახლოს

ასურეთის/ელიზაბეტთალის შთამბეჭდავი არქიტექტურა ✨️ გერმანელების აშენებული სოფელი თბილისთან ახლოს

ივნისი 14, 2024
გემრიელი ხავიწი…

გემრიელი ხავიწი…

ივნისი 14, 2024
ორგანული (ბიო) წარმოება ნიადაგს აუმჯობესებს

ორგანული (ბიო) წარმოება ნიადაგს აუმჯობესებს

ივნისი 13, 2024
პროექტის მიზანია საქართველოში ტყეზე ზეწოლისა და ტყის კარგვის შემცირება

პროექტის მიზანია საქართველოში ტყეზე ზეწოლისა და ტყის კარგვის შემცირება

ივნისი 13, 2024
რატომ აშენებენ მსოფლიო მილიარდერები ბუნკერებს და რა აუცილებელი ნივთებით უნდა შეავსოთ თქვენი მარაგი

რატომ აშენებენ მსოფლიო მილიარდერები ბუნკერებს და რა აუცილებელი ნივთებით უნდა შეავსოთ თქვენი მარაგი

6 ივნისი 2024
„გავიდა მარილზე“, „ყურებზე ხახვი არ დამაჭრა“- საიდან გაჩნდა ქართულ ენაში გავრცელებული გამონათქვამები

„გავიდა მარილზე“, „ყურებზე ხახვი არ დამაჭრა“- საიდან გაჩნდა ქართულ ენაში გავრცელებული გამონათქვამები

5 ივნისი 2024
მეოთხე ქართული ანბანი, რომლის შესახებაც ცოტამ იცის – როდის და რატომ შეიქმნა „დედაბრული ხელი“

მეოთხე ქართული ანბანი, რომლის შესახებაც ცოტამ იცის – როდის და რატომ შეიქმნა „დედაბრული ხელი“

5 ივნისი 2024
ბათუმში „ზაფხულის ფესტივალზე“ ცნობილი ქართული ბენდები იმღერებენ

ბათუმში „ზაფხულის ფესტივალზე“ ცნობილი ქართული ბენდები იმღერებენ

ივნისი 14, 2024
შავი ზღვის წყლის ხარისხი მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშია

შავი ზღვის წყლის ხარისხი მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშია

ივნისი 14, 2024
იოანე-ზოსიმეს უნიკალური ხელნაწერი წიგნი ეროვნულ მუზეუმს გადასცეს

იოანე-ზოსიმეს უნიკალური ხელნაწერი წიგნი ეროვნულ მუზეუმს გადასცეს

ივნისი 13, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
ტოპ 3 გასახდომი ბურღულეული

ტოპ 3 გასახდომი ბურღულეული

ივნისი 15, 2024
ვიტამინების ნაკლოვანებით გამოწვეული ჭარბი წონა

ვიტამინების ნაკლოვანებით გამოწვეული ჭარბი წონა

ივნისი 15, 2024
ზაფხული და კვებითი ინტოქსიკაციები

ზაფხული და კვებითი ინტოქსიკაციები

ივნისი 14, 2024
როგორ მოვიშოროთ ქერტლი?

როგორ მოვიშოროთ ქერტლი?

ივნისი 14, 2024
ძილი, სილამაზე და ძილისწინა რუტინა

ძილი, სილამაზე და ძილისწინა რუტინა

ივნისი 14, 2024
კოსმეტიკა სწორად რომ შევარჩიოთ- წესები

კოსმეტიკა სწორად რომ შევარჩიოთ- წესები

ივნისი 14, 2024
5 მთავარი მიზეზი, რომლის გამოც შესაძლოა ფრენაზე არ დაგიშვან

5 მთავარი მიზეზი, რომლის გამოც შესაძლოა ფრენაზე არ დაგიშვან

15 ივნისი 2024
მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნები თქვენს მეორე ნახევართან ერთად სამოგზაუროდ

მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნები თქვენს მეორე ნახევართან ერთად სამოგზაუროდ

15 ივნისი 2024
ნივთები, რომელიც მოგზაურობისას აუცილებლად თან უნდა გქონდეთ

ნივთები, რომელიც მოგზაურობისას აუცილებლად თან უნდა გქონდეთ

14 ივნისი 2024
„ევროპის სპორტის ქალაქი 2025“ – თბილისმა ახალი სტატუსი მოიპოვა 🎉

„ევროპის სპორტის ქალაქი 2025“ – თბილისმა ახალი სტატუსი მოიპოვა 🎉

ივნისი 13, 2024
თბილისის გამწვანება – ხუდადოვის ტყეში გამწვანებისა და დასუფთავების აქცია გაიმართა

თბილისის გამწვანება – ხუდადოვის ტყეში გამწვანებისა და დასუფთავების აქცია გაიმართა

ივნისი 5, 2024
თბილისის ტრანსპორტი – სიახლეები დედაქალაქის მერიისგან

თბილისის ტრანსპორტი – სიახლეები დედაქალაქის მერიისგან

ივნისი 5, 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები

Verified by MonsterInsights